Zgodovina

Godbeniška tradicija v Piranu je že dolga, saj je leta 1851 advokat Giuseppe Ventrella ustanovil orkester Coro, orchestra e banda con fanfare. Še istega leta je vodstvo prevzel Gulielmo Meriggioli do leta 1905, ko se je orkester razdelil in je večji del godbenikov prešel pod vodstvo Luigija Caracacija, ki je ustanovil prvi Mestni orkester/Banda Municipale. Največje uspehe je orkester dosegel po letu 1923, ko je turistično društvo skupaj z občino ustanovilo Mestno godbo pod vodstvom Luigija Bevilacque, žal pa je njihovo delo prekinila druga svetova vojna. Po njej je Plinio Tomasin s pomočjo načelnika oddelka za kulturo Stojana Ražma in dirigenta Justa Boleta uspel ponovno formirati orkester leta 1954, ki je nato deloval pod vodstvom kapelnikov: Ferdinanda Pozniča, Staneta Luznarja in Tomislava Zidarja. Docela novo obdobje v življenju in delovanju orkestra sega v leto 1963, ko je mesto kapelnika prevzel Leander Pegan in ga vodil do leta 1979 ko je vodstvo orkestra prevzel prof. Mihael Gunzek.

Dolgo in bogato godbeniško tradicijo s ponosom nadaljujemo v Mladinskem pihalnem orkestru Piran, katerega sestav je nastal leta 1981 na temeljih prejšnjega. Orkester je sprva deloval kot sekcija Kulturno-umetniškega društva Karol Pahor Piran, od maja 1997, ko se je registriral kot samostojno kulturno društvo, pa pod okriljem Zveze kulturnih društev Karol Pahor Piran.

Prenovljeno zasedbo orkestra, sestavljeno pretežno iz učencev piranske glasbene šole, je prvih dvanajst let vodil dirigent Umberto Radojkovič, priznan profesor trobil na piranski glasbeni šoli. V sezoni 1992/93 je taktirko predal Benjaminu Makovcu, ki je orkester vodil vse do leta 2009, ko jo je prevzel današnji dirigent Iztok Babnik.

24.3.2017, se je orkester preimenoval v Pihalni orkester Piran.

Orkester več let prireja tradicionalne letne majske koncerte v Avditoriju, med stalnimi izzivi so nedvomno pomlajanje orkestrske zasedbe, približevanje glasbe mlajšim generacijam, doseganje novih uspehov na nastopih, tekmovanjih in koncertih ter seveda vsakoletno razvajanje na novoletnem in letnem koncertu
Pri delu orkestra pomagajo tudi profesorji Glasbene šole Piran: Robert Stanič, Mirko Orlač in Valter Čondič.